3149 CODY STREET, New Port Richey, FL, 34655
3149 CODY STREET, New Port Richey, FL, 34655
3149 CODY STREET, New Port Richey, FL, 34655
3149 CODY STREET, New Port Richey, FL, 34655
3149 CODY STREET, New Port Richey, FL, 34655
3149 CODY STREET, New Port Richey, FL, 34655
3149 CODY STREET, New Port Richey, FL, 34655
3149 CODY STREET, New Port Richey, FL, 34655
3149 CODY STREET, New Port Richey, FL, 34655
3149 CODY STREET, New Port Richey, FL, 34655
3149 CODY STREET, New Port Richey, FL, 34655
3149 CODY STREET, New Port Richey, FL, 34655
3149 CODY STREET, New Port Richey, FL, 34655
3149 CODY STREET, New Port Richey, FL, 34655
3149 CODY STREET, New Port Richey, FL, 34655
3149 CODY STREET, New Port Richey, FL, 34655
3149 CODY STREET, New Port Richey, FL, 34655
3149 CODY STREET, New Port Richey, FL, 34655

$152,900

3149 CODY STREET, New Port Richey, FL, 34655

18
Courtesy of: CHARLES RUTENBERG REALTY INC